Ana sayfa » İngilizce

İngilizce

İngilizce çalışmalarınız için hazırlamış olduğumuz sayfamızda, her bir ünite için ayrı ayrı oluşturduğumuz kelime çalışma testlerini, grammar testlerini ve lgs çıkmış sorularını çözebilirsiniz.

Sizlere tavsiyem önce kelimelere çalışmanız, sonrasında grammar konularına çalışmanız ve son olarak da lgs çıkmış sorularına bakmanız. 

Kelime çalışmaları için hergün yarım saat ayırsanız bile sizler için çok yararlı olacaktır, bu sayede bilmeniz gereken kelimelerin neredeyse hepsini öğrenebilirsiniz. 

Words Section

Friendship Words

Click !

On the Phone Words

Click !

Tourism Words

Click !

Natural Forces Words

Click !

Teen Life Words

Click !

The Internet Words

Click !

Chores Words

Click !

In the Kitchen Words

Click !

Adventures Words

Click !

Science Words

Click !

Grammar Section

Offering and Making Invitations (Teklif ve davet etme ifadeleri)

 İngilizcede birisini bir şey yapmaya davet ederken veya ona bir teklifte bulunurken kullanabileceğimiz bir sürü kalıp vardır. Bunlardan birkaçına göz atalım.

Would you like (to)……. ? 

……- mek ister misin? anlamına gelir. Fiille kullanıldığında fiilin başına to eklenir . İsimle kullanıldığında to atılır ve isim yalın haliyle kullanılır.


Would you like to join us for dinner tonight? (Akşam yemeğinde bize katılmak ister misin?)

Would you like some coffee? (Biraz kahve ister misiniz?)

Would you like to sleep? (Uyumak ister misiniz?)How about / What about? 

Bu ifadeler …..meye ne dersin? anlamına gelir. Birlikte kullanıldığı fiile -ing eki getirilir.


What about taking a few days off? (Birkaç gün izin almaya ne dersin?)

How about going out for a walk after dinner? (Yemekten sonra yürüyüşe çıkmaya ne dersin?)

What about going to cinema tonight ?(Bu gece sinemaya gitmeye ne dersin?)


 Let’s…….. 

Hadi …….  yapalım anlamına gelir. Kendisinden sonra gelen fiil yalın haliyle kullanılır.


Let’s get out of here. (Hadi buradan gidelim)

Let’s have a barbecue in the garden on Sunday. (Pazar günü bahçede barbekü yapalım.)

Let’s watch TV.( Hadi televizyon izleyelim.) Shall we…….?

…..yapalım mı anlamına gelir. Yanlızca We ve I özneleriyle kullanılır. Birlikte kullanılan fiil hiçbir ek almaz.


Shall we play computer games? (Bilgisayar oyunu oynayalım mı)

Is that box heavy? Shall I help you ?( Sana yardım edeyim mi?) 

Shall we visit the museum? (Müzeyi ziyaret edelim mi?)Why don’t we……?

Neden yapmıyoruz anlamına gelir. Soru kalıbında olmasına rağmen öneri kalıbıdır.


Why don’t we go on picnic? (Neden pikniğe gitmiyoruz.)

Why don’t we have a break? (Neden ara vermiyoruz )

Why Don’t we 

Accepting Expressions (Kabul etme)


Why not? : Neden olmasın

Sure : Elbette

Cool! : Harika

Yes, please : Evet , lütfen

Yeah , sounds good : Evet , kulağa hoş geliyor.

I’m so busy, but I can’t refuse it : Çok meşgulum ama bunu reddedemem.

I’ll definitely be there: Kesinlikle orada olacağım.

I’d love to , thanks : İsterim , teşekkürler

Awesome : Harika

That sounds great : Kulağa harika geliyor.

I’ll be there for sure : Mutlaka orada olacağım.

That would be fantastic : Bu muhteşem olur.

Of course. Where is it? : Tabii ki , nerede?

OK. Thanks for inviting me : Tamam. Beni davet ettiğin için teşekkürler.


Refusing Expressions (Reddetme)

I’m afraid I can’t : Üzgününüm , yapamam.

I’d love to but …… : İsterim ama …………

No , thanks. I’m full. : Hayır, teşekkürler.Tokum

Sorry , but I’m too busy. : Üzgünüm ama çok meşgulüm.

I can’t make it : Yapamam 

Another time, maybe : Belki başka zaman

Oh, thanks. But I don’t get on well with… : Teşekkürler ama onunla iyi anlaşamıyorum. 

The Simple Present Tense

ÖZNE / SUBJECT

FİİL / VERB

NESNE / OBJECT

ANLAMI

I

drink

milk.

Süt içerim.

You

drink

milk.

Süt içersin.

We

drink

milk.

Süt içeriz.

They

drink

milk.

Süt içerler.

He

drinks

milk.

O süt içer.

She

drinks

milk.

O süt içer.

It

drinks

milk.

O süt içer.


 • Türkçedeki karşılığı  geniş zamandır. Her zaman yapılan alışkanlık haline gelmiş eylemleri, genel geçer doğruları anlatmak için kullanılır. 


 • Özne He/She/It ten herhangi biri olduğunda fiile -s, -es, -ies takılarından birini alır.

She turns the key slowly

It runs so fast

The teacher carries the suitcase himself. • Olumsuz cümle kurarken fiilin önüne don’t veya doesn’t getirilir. Dikkat edilmesi gereken yer doesn’t getirildiğinde önceden fiilde olan -s, -es,-ies takılarının atılması gerekir.


His friends visit him often.

His friends don’t visit him often

 

Martin likes my dog.

Martin doesn’t like my dog. • Geniş zaman cümlesini soru yaparken cümlenin başına Do/Does getirilir.


They write the word on the blackboard.

Do they write the word on the blackboard? 


The woman comes late.

Does the woman come late? • Bir soru kelimesi kullanılarak oluşturulan sorularda Do /Does öncesinde soru kelimesi yer alır.

 

Where do they live?

Why don’t you smile?

When do flowers bloom?

How do you do?

What does a monkey like to eat? 
 Time Expressions (Zaman İfadeleri )

Geniş zamanda kullanılan ve eylemin ne sıklıkla yapıldığını ifade etmeyi sağlayan belli başlı zaman ifadeleri vardır.

‘How often……..’ soru kalıbı bir eylemin ne sıklıkla yapıldığını sormamızı sağlar ve bu soruya cevap verirken Frequency Adverbs adı verilen zaman zarfları kullanılabilir.

Frequency Adverbs ( Sıklık Zarfları)

Always /All the time: Her zaman

Usually /Generally: Genellikle

Often / Frequently: Sık sık

Sometimes: Bazen

Rarely / Seldom: Nadiren

Never: asla

Every year: Her yıl

Every day: Her gün


She can always answer them.

They usualy come early.

She often makes mistakes.

We sometimes play chess with our friends.

We seldom see them in the library.

He never understands me.


Expressing Preferences

Prefer

 • Tercih etmek anlamında kullanılan bir fiildir.

 • Prefer fiilinden sonra bir isim , isim öbeği veya fiil gelebilir. Eğer fiil geliyorsa fiilin -ing eki eklenmiş hali kullanılmalıdır.

 
 • Prefer’le herhangi bir şeyi başka bir şeye tercih ettiğimizi belirtirken to edatını kullanırız.

 

I prefer drinking  tea to coffee.(Çay içmeyi kahveye tercih ederim.)

She prefers cycling to walking.(O bisiklete binmeyi yürümeye tercih ediyor.)

He prefer sitting here.( Burada oturmayı tercih eder.)

 

 • Tercihimizi belirtirken kullandığımız fiil aynı ise fiili tekrar etmeye gerek yoktur.

 

We prefer playing football to basketball.(Biz futbol oynamayı basketbola tercih ederiz.)

Jane prefers eating vegetables to fast food.

Ted doesn’t prefer listening to pop music to rock music.

 

 

 

Would rather

 • Tercihleri istekleri belirtmek için kullanılan bir yapıdır. 

 • Şunu şuna tercih ederim anlamına gelir.

 • Olumsuz anlamda kullanmak istersek would rather not şeklinde kullanılır.

 • Birlikte kullanılan fiil yalın haldedir.

 • İki tercih arasına than getirilir.

 

She would rather tidy my room than wash the dishes.

He would rather play soccer than stay at home.

My son would rather eat honey than jam.

 

 

 

Wh- Questions

Where:Neresi, Nereye, Nerede’ anlamlarına gelir. Yer sorar.

 Where are you come from? Where did you go last night? Where is your sister?

 

 

 

Who: ‘Kim, Kimi, Kime’ anlamlarına gelmektedir. 

Who broke the window?

Who is this guy?

Who prepares breakfast for you?

 

 

 

Whose: Herhangi bir şeyin sahibini yani kime ait olduğunu sorar.

Whose car is that over there?

Whose is that?

 

 

 

What: ‘Ne’ anlamına gelmektedir.

 What’s going on there? What does she want to talk about? What’s wrong with you?

 

 

 

When: ‘Ne zaman’ anlamındadır. 

When were you born?

When did you find him?

When are you coming home?

 

 

 

How: ‘Nasıl’ anlamına gelmektedir. 

How do we open it?

How could you do that?

How are you?

 

 

 

How much: ‘Ne kadar’ anlamına gelir.

How much money we have got in the bank?

How much is it?

 

 

 

How many: ‘Kaç tane’ anlamında kullanılır.

How many books did you buy?

How many times I have to tell you that?

 

 

 

Why: ‘Neden, Niçin’ anlamlarına gelir. 

Why are you here?

Why did you do that to me?

 

Future Tense

 • İngilizcede geleceği anlatan birçok tense vardır. Geleceğe yönelik tahminlerimizden, anlık kararlarımızdan, kanıta dayanmayan düşüncelerimizden bahsederken will  yapısını kullanırız. 


We will live in space in the future.

I will be a engineer.

The exam won’t be easy.


 • Will yanında daima bir fiille kullanılır.

 • Cümlede kısaltma haliyle ‘ll şeklinde kullanılabilir.

 • Will gelecek zaman kalıbı ile genellikle  I am sure…., I think……, I expect….., I know……, I believe….. gibi fikir inanış duygu ve düşünceleri ifade etmeye yarayan kalıplaşmış cümlecikler kullanılabilir.

 

I hope, it will be sunny next week.

I am sure, she will help you.

I’m believe, we will be good friends.

I think,  they won’t come here.


 • Gelecek hakkında konuşurken time expression adı verilen zaman belirten ifadeler de kullanılır.


Next year/month/week/monday: Gelecek yıl/ ay/ hafta/ Pazartesi

Tomorrow: Yarın

Soon: Yakında

In few days: Birkaç gün içinde

In the future: Gelecekte
I


      will


play basketball next week.


watch film tonight.


be at home at five.


drink  the water.


go on a picnic.

You

He

She

It

They

WeI

will not

(won’t)


play basketball next week.


watch film tonight.


be at home at five.


drink the water.


go on a picnic.

You

He

She

It

We

They  Will

I


play basketball next week?


watch film tonight?


be at home at five?


drink the water?


 go on a picnic?

you

he

she

it

we

they


Yes,

No,

I will

I won’t

you will

you won’t

he will

he won’t

she will

she won’t

it will

it won’t

they will

they won’t

The Simple Present Tense

ÖZNE / SUBJECT

FİİL / VERB

NESNE / OBJECT

ANLAMI

I

drink

milk.

Süt içerim.

You

drink

milk.

Süt içersin.

We

drink

milk.

Süt içeriz.

They

drink

milk.

Süt içerler.

He

drinks

milk.

O süt içer.

She

drinks

milk.

O süt içer.

It

drinks

milk.

O süt içer.


 • Türkçedeki karşılığı  geniş zamandır. Her zaman yapılan alışkanlık haline gelmiş eylemleri, genel geçer doğruları anlatmak için kullanılır. 


 • Özne He/She/It ten herhangi biri olduğunda fiile -s, -es, -ies takılarından birini alır.

She turns the key slowly

It runs so fast

The teacher carries the suitcase himself. • Olumsuz cümle kurarken fiilin önüne don’t veya doesn’t getirilir. Dikkat edilmesi gereken yer doesn’t getirildiğinde önceden fiilde olan -s, -es,-ies takılarının atılması gerekir.


His friends visit him often.

His friends don’t visit him often

 

Martin likes my dog.

Martin doesn’t like my dog. • Geniş zaman cümlesini soru yaparken cümlenin başına Do/Does getirilir.


They write the word on the blackboard.

Do they write the word on the blackboard? 


The woman comes late.

Does the woman come late? • Bir soru kelimesi kullanılarak oluşturulan sorularda Do /Does öncesinde soru kelimesi yer alır.

 

Where do they live?

Why don’t you smile?

When do flowers bloom?

How do you do?

What does a monkey like to eat? 
 Time Expressions (Zaman İfadeleri )

Geniş zamanda kullanılan ve eylemin ne sıklıkla yapıldığını ifade etmeyi sağlayan belli başlı zaman ifadeleri vardır.

‘How often……..’ soru kalıbı bir eylemin ne sıklıkla yapıldığını sormamızı sağlar ve bu soruya cevap verirken Frequency Adverbs adı verilen zaman zarfları kullanılabilir.

Frequency Adverbs ( Sıklık Zarfları)

Always /All the time: Her zaman

Usually /Generally: Genellikle

Often / Frequently: Sık sık

Sometimes: Bazen

Rarely / Seldom: Nadiren

Never: asla

Every year: Her yıl

Every day: Her gün


She can always answer them.

They usualy come early.

She often makes mistakes.

We sometimes play chess with our friends.

We seldom see them in the library.

He never understands me.


Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content

Çıkmış Sorularla Kendinizi Deneyin !!