3658
Oluşturma tarihi

Genel Deneme Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1 / 10

Daha az eşya kullanmak, eşyaları daha uzun süre kullanımda tutmak, sınırsızca geri dönüştürmek... Döngüsel bir ekonomi farklı stratejilerin bir arada kullanılmasını gerektiriyor. ''Beşikten Beşiğe'' vizyonunda tüm ürünler sonunda parçalanarak ya yeni ürünler haline gelebilen ''teknik besinler''e ya da toprağa geri dönen biyolojik besinlere dönüştürülüyor. Atık kavramı bir tasarım hatası, çünkü doğada bu tür bir kavram yok. (National Geographic, Mart 2020)

Bu uygulamanın amacı ile aşağıdaki ifadelerden hangisinin mesajı arasında ilişki kurulamaz?

2 / 10

Hz. Musa (a.s.) ve Hz. Şuayb (a.s.) kıssalarında ''ortak olan durum'' hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

3 / 10

 

 

 

 

4 / 10

5 / 10

I. Altmış beş milyon yıl önce Meksika'nın Yucatan Yarımadası'na çarptığı düşünülen gök taşının neden olduğu küresel değişimin dinazorlar dahil birçok canlı türünün yeryüzünden silinmesi

II. Tektonik plakalar adı verilen yerkabuğunu oluşturan devasa parçaların hareketi ile depremlerin ve volkanik faaliyetlerin oluşması

III. Dünya ve Ay'ın birbirine uyguladığı kütle çekimi etkileşiminden dolayı Ay'ın kendi çevresindeki hızının azalması ve her yıl Dünya'dan yılda ortalama 3,4 cm uzaklaşması

IV. Sanayi devriminden bu yana artarak süregelen karbon salımının neden olduğu iklim değişikliklerinin bazı bitki ve hayvan türlerinin yaşam alanını daraltması

Seçeneklerinden hangi durum cüzi iradeye örnek verilebilir?

 

6 / 10

Hz. Muhammed (sav) içki konusunda '' İçki bütün kötülüklerin anasıdır.'' buyurması alkollü içeceklerin aşağıdakilerden hangisine zarar vermesiyle öncelikle ilişkilidir?

7 / 10

I. Çorlu tern kazasında vefat edenler dualarla anıldı.
II. Manavgat, Antalya'nın eski kazalarından biridir.
III. Kaza, Allah'ın yaratma sıfatıyla ilgilidir.
IV. Namaz, özürsüz olarak kazaya bırakılmamalıdır.

''Kaza'' teriminin yukarıdaki kullanımlarından hangisi ''Kader İnancı'' ünitesindeki terim anlamına uygundur?

 

8 / 10

İslam'da asıl olan her ferdin bütün imkanlarını zorlayarak kendi geçimini temin etmesidir. Fakat bu imkanları elde edemeyip varlık sahibi olamayan insanların ihtiyaçlarının giderilmesi ve onların da aktif verimli bir şekilde toplum hayatına katılımlarının sağlanması toplumun genel huzuru açısından önemlidir. Bir yıl boyunca değişik ticari faaliyetlerle insanlar ardında dolaşan servet, zekat vesilesiyle muhtaç kimselere de ulaşmaktadır. Böylece normal ticari faaliyetlerdeki muhtemel dengesizlikler ve gelir dağılımındaki uçurumlar asgariye indirilmiş olur, toplumun bütün kesimlerinin bir şekilde mal dolaşımına dahil edilmesi sağlanır. Böylece zekatın tam olarak verildiği yerlerde denge ve sükunet egemen olur (TDV, Hadislerle İslam)

Bu metinde, zekatın insanın;

I. sosyal
II. ekonomik
III. ahiret

hayatına katkılarından hangilerine değinilmiştir?

9 / 10

10 / 10

Skorunuz

The average score is 61%

0%

 LGS sınavına çok az bir süre kaldı. Bu kalan sürede bol bol deneme çözerek eksik olduğunuz konuları belirlemeli ve konu eksikliklerinizi kapatmaya çalışmalısınız. Bu sayfamızda İDOL Yayınları tarafından sizler için hazırlanan genel denemenin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları bulunmakta. Soruları bitirdikten sonra yanlış  yaptığınız boş bıraktığınız sorulara tekrar dönmeniz yararınıza olacaktır. Sınavda herkese başarılar…

Bu denemenin İngilizce dersinin sorularına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Soru çözümlerimizin tamamının bulunduğu sayfamıza ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.