2098
Oluşturma tarihi

Genel Deneme Fen Bilimleri

1 / 20

 

2 / 20

 

3 / 20

 

4 / 20

5 / 20

Vücut kromozomunda çekinik bir genle taşınan kalıtsal bir hastalığın Mahmut'un ailesinde görülümü yandaki gibidir. Soyağacında hasta olan bireyler taralı olarak gösterilmiştir. Fakat hasta olan yalnızca bir bireyin içi taranması unutulmuştur.

Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır?

 

6 / 20

7 / 20

 

8 / 20

9 / 20

Maddenin kimyasal değişime uğrayıp yeni maddeler oluşma süreci kimyasal tepkime olarak ifade edilir. Aşağıda bir kimyasal tepkimeye ait molekül modeli gösterilmiştir.

Buna göre;

I. A bölgesinde maddelerin kütlesi B bölgesindeki maddelerin kütlesine eşittir.
II. B bölgesinde oluşan yapılar bileşiktir.
III. A bölgesindeki maddeler B bölgesinde oluşan maddelerde özelliklerini korurlar.

ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

10 / 20

11 / 20

 

12 / 20

Yukarıda bir DNA'nın eşlenmesi şematize edilmiş ve yeni oluşan iplikler ve bu iplikler üzerindeki bazı nükleotidler verilmiştir.

Buna göre;

I. DNA'nın I.zincirinin nükleotid dizilimi AGA şeklindedir.
II. DNA'nın II.zinciri X ipliği ile aynı nükleotid düzenine sahiptir.
III. Bu eşlenme sırasında sitoplazmadan 2A, 2T nükleotidi alınmıştır.

ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

13 / 20

Şekilde dünyanın eksen eğikliği ve Güneş etrafında dolanımı gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır?

 

14 / 20

15 / 20

Periyodik tabloda yer alan K, L, M ve N elementleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

  • K elementi ve L elementinin son katmanlarındaki elektron sayıları aynıdır.
  • M ve L elementleri benzer kimyasal özellik gösterirler.
  • Elementlerin katman sayıları arasındaki ilişki K>M>N>L şeklindedir.

Buna göre K, L,M ve N elementleri ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi kesinlikle doğrudur?

 

16 / 20

17 / 20

Şekildeki düzenekte K ve L noktalarındaki basınçlar eşittir.
X gazının basıncı açık hava basıncından küçük olduğuna göre vana açıldıktan sonra aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

 

18 / 20

Bezelyelerde düz tohum buruşuk tohuma baskındır. Aşağıda düz ve buruşuk tohumlu bezelyelerin çaprazlanması sonucu oluşan 4 (dört) bezelye gösterilmiştir.

Buna göre yapılan bu çaprazlama ile ilgili;

I. Çaprazlamada kullanılan düz tohumlu bezelye homozigot genotipe sahiptir.
II. Çaprazlama sonucu oluşan herhangi bir bezelye ile buruşuk bezelye çaprazlanırsa 1/2 ihtimal heterozigot genotip oluşur.
III. Çaprazlamada kullanılan buruşuk tohumlu bezelye homozigot genotipe sahiptir.

ifadelerinden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur?

19 / 20

20 / 20

Ahmet Öğretmen aşağıdaki etkinliği tasarlamıştır.

Balonu su içerisinde aşağı yukarı doğru hareket ettirince hacmin değiştiği gözlenmiştir.
Ahmet Öğretmen'in yaptığı bu etkinliğe bakılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

 

Skorunuz

The average score is 35%

0%

 LGS sınavına çok az bir süre kaldı. Bu kalan sürede bol bol deneme çözerek eksik olduğunuz konuları belirlemeli ve konu eksikliklerinizi kapatmaya çalışmalısınız. Bu sayfamızda İDOL Yayınları tarafından sizler için hazırlanan genel denemenin Fen Bilimleri soruları bulunmakta.Soruları bitirdikten sonra yanlış  yaptığınız boş bıraktığınız sorulara tekrar dönmeniz yararınıza olacaktır. Sınavda herkese başarılar…

Soru çözümlerimizin tamamının bulunduğu sayfamıza ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.

Sınav puanınızı hesaplamak için LGS Puan Hesaplama sayfamıza göz atabilirsiniz.