1570
Oluşturma tarihi

Genel Deneme Matematik

1 / 20

Yukarıdaki 3x3'lük tabloda her bir karedeki sayıya 5'in doğal sayı kuvveti olan sayılar yerleştirildiğinde her satır ve her bir sütundaki sayıların çarpımı birbirine eşit olmaktadır.

Buna göre tablodaki c ve d sayılarının çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

2 / 20

Yukarıdaki görselde dikdörtgen şeklindeki site arazisi ve arazinin içindeki dikdörtgen site alanı verilmiştir.

  • Site alanında iki site arası boşluk yatay 25 metre ve dikey 10 metredir.
  • Site binalarının zemini 10 metre uzunluğunda bir karedir. Binalar eşittir.
  • Site arazisi ve site alanı arası boşluklar şeklinde verilmiştir.

Buna göre site arazisinin mm² cinsinden alanına ait bilimsel gösterim aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 20

4 / 20

Yukarıdaki görselde 40 cm ve 25 cm yüksekliğindeki eş koliler zemin ve tavan arasına boşluk kalmadan şekil-1 ve şekil-2 'deki gibi yerleştirilebilmektedir. Şekil-3' te  bu kolilerden bazıları üst üste koyulmuştur. Şekil-4'te verilen 2,08 metre boyutundaki basketbolcunun kafası tavana çarpmamaktadır.

Buna göre, şekil-3'teki koliler ile tavan arası mesafe en az kaç cm olur?

 

5 / 20

Yukarıda verilen iki kutuda üzerinde numaralar yazılı toplar verilmiştir.

1.kutudan rastgele 2 top seçilip 2. kutuya atıldıktan sonra:

  • 2. kutudan seçilen rastgele bir topun üzerindeki numaranın tam kare olma olasılığı 1/4 'tür.
  • 1. kutudan seçilen rastgele bir topun üzerindeki numaranın asal sayı olma olasılığı 1/2'dir.

Buna göre, 1.kutudan 2.kutuya atılan topların üzerindeki sayıların çarpımı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

6 / 20

 

7 / 20

8 / 20

Aşağıda bir kenarı (8k+4) cm olan bir kare karton verilmiştir.

Bu kare kartondan, bir kenarı karenin sırasıyla %25'i ve %50'si kadar olan 1 ve 2 numaralı karesel bölgeler şekildeki gibi işaretlenmiştir. Geriye kalan bölge sarı renk ile boyanmıştır.

Buna göre, aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu sarı bölgenin cm² cinsinden alanına denktir?

 

 

9 / 20

10 / 20

11 / 20

Yukarıda ön yüzünde kareköklü ifade yazılı olan kartlar verilmiştir. Bu kartların üzerindeki sayılardan farklı iki tanesi birbiriyle çarpılacak şekilde tüm çarpımlar yapıldıktan sonra elde edilen sonuçlar küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır.

Buna göre, elde edilen gerçek sayılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

12 / 20

Yukarıda dikdörtgen şeklinde LCD TV ve kenar uzunlukları verilmiştir. Ekranda iç içe 3 daire bulunmaktadır. En büyük daire √32 (kök 32) cm çapa sahiptir. En büyük dairenin alanı ekran camının alanının %6'sıdır.

Verilen bilgilere göre, LCD TV'nin kenarlığına ait alanın cm² cinsinden özdeşliği aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 20

14 / 20

Yukarıdaki görselde dörder tane eş bölmedem oluşmuş iki tane karesel çark verilmiştir. Bu çarklar bağımsız dönebilmektedir. Çarklar döndürüldükten sonra durduğuna okun gösterdiği iç  bölmedeki sayı taban, dış bölmedeki sayı üs olarak alınıp hesaplama yapılacaktır.
Bölmeler görseldeki konumdayken çevrilmeye başlanmıştır. İç çark saatin tersi yönünde 57 bölme, dış çark saat yönünde 14 bölme döndükten sonra durmuştur.

Buna göre, son durumdaki çarktan hangi üslü sayı elde edilir? ( Dönme sırasında oklar sabittir)

15 / 20

16 / 20

17 / 20

18 / 20

Yukarıdaki numaralandırılmış 2x2'lik tabloların ön yüzündeki sayılar verilmiştir. I nolu tablonun ön yüzü ve arka yüzündeki sayıların toplamı II nolu tablonun hizasındaki ön yüze yazılmıştır.

Buna göre I nolu tablonun arka yüzündeki karelerde yazılı sayıların en küçüğü hangi tam sayıya en yakındır?

19 / 20

20 / 20

Bir kasaya üç basamaklı şifre belirlemek için oluşturulan iki iç içe dairesel düzenek aşağıda verilmiştir.

Kasanın dış ve iç çember çarklarında ok göstergeleri vardır. Çarklardaki doğal sayı bölmeleri birbirinden bağımsız çevrilebilmektedir. Kasanın şifresi, düzeneğin iç ve dış çarklarındaki okların gösterdiği sayıların karekökünün en yakın olduğu doğal sayıların çarpımıdır.

Buna göre, aşağıdaki şifrelerden hangisi kasayı kesinlikle açamaz? (Çarpım iki basamaklı ise başına 0 eklenir)

Skorunuz

The average score is 25%

0%

 LGS sınavına çok az bir süre kaldı. Bu kalan sürede bol bol deneme çözerek eksik olduğunuz konuları belirlemeli ve konu eksikliklerinizi kapatmaya çalışmalısınız. Bu sayfamızda İDOL Yayınları tarafından sizler için hazırlanan genel denemenin Matematik soruları bulunmakta.Soruları bitirdikten sonra yanlış  yaptığınız boş bıraktığınız sorulara tekrar dönmeniz yararınıza olacaktır. Sınavda herkese başarılar…

Bu denemenin Fen Bilimleri dersinin sorularına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Soru çözümlerimizin tamamının bulunduğu sayfamıza ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.

Sınav puanınızı hesaplamak için LGS Puan Hesaplama sayfamıza göz atabilirsiniz.