Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

GİZLİLİK ve GÜVENLİK POLİTİKASI

sinavdayim.net , daha iyi hizmet verebilmek amacıyla birtakım kişisel bilgileri (isim, e-posta, cep telefonu vb.) sizlerden talep etmektedir. Unutulmamalıdır ki, kişisel bilgilerinizin korunması ve ödeme sırasındaki güvenliğiniz bizler için çok önemlidir.

Sinavdayim.net, üyelik formlarından topladığı bilgileri; Sinavdayim.net iletişimi harici herhangi bir kapsamda, söz konusu üyenin haberi olmadan ya da aksi bir talimat vermeden faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamaktadır.

Siparişlerin en iyi şekilde karşılanması için, işin tamamlanmasına yönelik bilgiler Sinavdayim.net tarafından saklanır ve gerektiğinde teslimat sırasında lojistik ve kargo firmalarına aktarılır. Müşteri bilgileri, yeni satış kampanyaları hakkında bilgi vermek, ürün ve hizmet sunumunu iyileştirmek üzere saklar ve kullanır.

Ödemenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgiler (örneğin; kredi kartı numarası ) Sinavdayim.net tarafından saklanmamaktadır. Bu bilgiler anlaşmalı olarak kullandığımız sistemin yapısında bulunan bankalara direk olarak aktarılmaktadır. Sinavdayim.net kullanıcılarının güvenli bir şekilde bilgilerini işleyebilmeleri için, SSL-Tabanlı 256-Bit şifreleme yapısı kullanmaktadır.

Kullanıcılar sinavdayim.net’de kendileri hakkında hangi bilgilerin saklanmış olduğunu öğrenmek için yazılı bilgi talep edebilirler. Olası düzeltmeler, engellemeler veya bilgilerin silinmesi hakkındaki talepleriniz (yasaların öngördüğü ölçüde) derhal işleme alınmaktadır. Ayrıca Kişisel Verilerinizle ilgili daha detaylı bilgi edinmek için sitemizde bulunan KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLENMESİ POLİTİKASI’nı okuyabilirsiniz.

Desteğe ihtiyacınız olduğu anda da [email protected] e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,
sinavdayim.net Ekibi.

Kullanım Sözleşmesi ve Güvenlik

1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları

sinavdayim.net tüm kullanıcılara açıktır. Site üzerinde verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir. 

Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi kullanıcının site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin siteye kaydedilmesi

1.b. Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması

1.c. Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi

1.d. Kullanıcılara verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan Kullanıcı sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı, Internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.

2. İçerik Kullanımı

2.a. Sinavdayim.net’de sunulan görsel ve yazılı içerikler kişisel kullanım içindir. Sinavdayim.net’in içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya Sinavdayim.net yekilileri’nin izni olmadan link vermek yasaktır.

2.b. Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Musa Toktaş/Heraklet Bilişim Teknolojileri(“Mükellef”)’ne aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

3. Sorumluluklar

3.1. Sinavdayim.net kullanıcısı, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşme ve Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek Sinavdayim.net sitesini kullanmaya başlayabilir. 

3.2. Kullanıcı, Sinavdayim.net sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Sinaydayim.net’in hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.

3.3. Kullanıcının işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya Sinavdayim.net sitesinde bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, Kullanıcının Sinavdayim.net’den yararlanması Yetkililer tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesabı kapatılabilir.

3.4. Kullanıcı, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin Sinavdayim.net’i kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

3.5. Sinavdayim.net ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Sinavdayim.net tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden veya hasar görmesinden Mükellef sorumlu tutulamaz.

3.6. Kullanıcı , Sinavdayim.net’den kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz. 

3.7. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından Sinavdayim.net üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

3.8. Sinavdayim.net’e de kullanıcının kendisi tarafından sonlandırılan kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

3.9. Site kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.

3.10. Sinavdayim.net kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Mükellef, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

3.11. Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.

3.12. Kullanıcı site üzerinden yapacağı alışverişlerde kullanacağı ödeme bilgilerinin (kredi kartı, GSM numarası bilgileri v.b.) doğru olduğunu, bunlardan kaynaklanan hukuki ve cezai sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. 

Kullanıcı, servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Kullanıcı işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Mükellef’in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. Mükellef, Kullanıcının sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir.

4. Mükellef'in Hak ve Yükümlülükleri

4.a. Mükellef, kullanıcının sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacaktır. Kullanıcının Sinavdayim.net sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda Sinavdayim.net ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

4.b. Mükellef taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir.  Mükellef’in her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Kullanıcı işbu hakkı kabul eder. Mükellef, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, Sinavdayim.net’de yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Sinavdayim.net sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri Sinavdayim.net sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın Mükellef tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

5. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren Sinavdayim.net sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

6. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Bakırköy Adliye Sarayı / Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır. 

7. Tebligat Adresleri

7.a. Sinavdayim.net sitesi kullanıcılarından peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak kullanıcının Sinavdayim.net bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

7.b. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

7.c. Yine Sinavdayim.net kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın Sinavdayim.net tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.