/20
2548
Oluşturma tarihi

İDOL YAYINLARI MATEMATİK DENEME - 1

İdol yayınlarının hazırlamış olduğu Matematik Branş Denemesi

1 / 20

Verilen bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi 2,3 ve 4. olan oyunculardan birine ait toplam dakika sayısına eşit olabilir?

2 / 20

Bir insanın günlük protein ihtiyacı farklı koşullara göre değişiklik gösterir. Araştırmalar, hareketsiz ya da kısıtlı hareket eden bir insan için 1 kg başına 0,8 gram protein ihtiyacı olduğunu göstermektedir. Hareketsiz bir yaşam süren 60 kg kütleye sahip Mevlüt Bey, protein içeren besinleri almayı sevmediği için görselde verilen protein barlarından rastgele bir tanesini almıştır.

Buna göre, Mevlüt Bey'in aldığı protein barıyla günlük protein ihtiyacını karşılama olasılığı kaçtır?

page10image52108800 page10image52114368 page10image52107840 page10image52104768 page10image52105920 page10image52106688 page10image52109376page10image52113600

3 / 20

Yukarıda Esra Hanım'ın sırt çantasındaki 4 farklı eşyanın gram cinsinden kütleleri ve kg cinsinden kütlelerinin çözümlenmiş halleri verilmiştir. Tablonun çözümleme kısmındaki aynı basamaklara ait rakamlar yan yana yazılarak adhn, bekp, cfmr dört basamaklı doğal sayılar oluşturulmuştur.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi oluşturulan doğal sayılardan biri değildir?

4 / 20

Buna göre, Sami yolculuğu tamamladığında üzerinden geçtiği son sayı aşağıdakilerden hangisi olur?

5 / 20

(a+b)²= a² + 2ab + b²  ve (a-b)²= a² - 2ab + b² ‘dir.

Yukarıda sabit hızla ve aralıksız çalışan Ahmet ve Süleyman Usta'nın 1 dakikada doğrayabildikleri demir parça sayıları verilmiştir. Ahmet Usta'nın 1 dakikada doğradığı demir sayısı Süleyman Usta'dan 7 fazladır ve Süleyman Usta k dakikada 144 parça demir doğramaktadır.

Buna göre, Ahmet ve Süleyman Usta'nın 1 dakikada doğradığı demir parça sayısı toplamı kaçtır?

6 / 20

Yukarıda 1'den 5'e kadar numaralandırılmış 5 tane kartın ön yüzüne şekildeki gibi cebirsel ifadeler yazılmıştır. Kartın üzerindeki cebirsel ifadelerin katsayılar toplamının mutlak değeri kartın arkasına yazılmıştır.

Mustafa, seçtiği bir kartın numarası ve kartın arka yüzündeki sayının rakamlarını rastgele yan yana dizerek farklı doğal sayılar elde etmiştir. Bir karttan herhangi bir doğal sayı oluştururken elindeki tüm rakamları kullanmıştır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Mustafa'nın oluşturabileceği sayılar için olası bir durum değildir?

7 / 20

Dikdörtgenlerin genişliği 15 dm'den az olduğuna göre, şekil-1 ve şekil-2'deki dikdörtgenlerin çevreleri farkı en
fazla kaç cm'dir? (1 dm = 10 cm)

8 / 20

Buna göre, Şekil-2'deki randevu defterinin masanın sağına olan dik uzaklığı kaç cm'dir?

9 / 20

10 / 20

Yukarıda birbirine eş karelerden oluşmuş iki geometri tahtasında kare ve daire modelleri çizilmiştir. Kare modelinin (9u² + 36u + 36) cm² alanı vardır.

Buna göre, geometri tahtasındaki dairenin çevresi kaç cm'dir? (π = 3 alınız.)

 

11 / 20

Buna göre, Talha'nın aklından tuttuğu sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

12 / 20

Buna göre, Ralli Game isimli oyunun saniye cinsinden indirilme süresi aşağıdaki üslü sayılardan hangisine eşittir?

13 / 20

 

14 / 20

Buna göre, aşağıdaki plakalardan hangisi yukarıdaki şartlara uygun hazırlanmıştır?

15 / 20

Buna göre, yukarıda verilen şekillerdeki sonuçların en yakın olduğu doğal sayılar toplanırsa aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

16 / 20

Eşref, 30 cm uzunluğunda bir cetvel kullanarak elindeki oyuncak araba, oyuncak tır ve çubuk uzunluklarını şekildeki gibi ölçmüştür. Eşyaları cetvelin 0 ve 30 noktasından başlayarak yerleştirmiş ve eşyalar arasında boşluk bırakmamıştır.

Buna göre, eşyalardan herhangi birinin cm cinsinden uzunluğu yerine aşağıdaki sayılardan hangisi yazılamaz?

17 / 20

"1'den başka hiçbir ortak böleni olmayan sayılara Aralarında Asal Sayılar denir."
Yukarıdaki görselde A ve B takımları arasındaki mücadelede yer alan oyuncuların forma numaraları verilmiştir.

Sahanın sol tarafında A takımı, sağ tarafında B takımı oyuncuları yer almıştır. Her iki takımında birer gol attığı mücadelede golleri 1 numaralı kaleciler atmamıştır.A takımının golünü 6 numaralı oyuncu attığına göre, golleri atan oyuncuların forma numaralarının aralarında asal oldu- ğu kaç olası durum vardır?

18 / 20

Bir okulun açılış günü ortaokul öğrencilerinin bir kısmı görselde olduğu gibi düzenli bir şekilde sıra olmuştur. Açılış töreninin bir anında, soldaki öğrencilerden (2x + 10) tanesi sağdaki sıraya ve sağdaki öğrencilerden (x + 5) tanesi soldaki sıraya geçmiştir.

Buna göre, son durumda sıranın sol tarafındaki öğrenci sayısı sağ tarafındaki öğrenci sayısından kaç fazla olur?

19 / 20

Yukarıda verilen Grafik-1, Tuğba ve Melisa'nın günlük çözdüğü soru sayısını vermektedir. Grafik-2'de ise Tuğba ve Melisa'nın bir günde çözdüğü soru sayısının kaçta kaçının Matematik dersine ait olduğu bilgisi verilmiştir.

Buna göre, Tuğba'nın 3 günde çözdüğü Matematik soru sayısı ile Melisa'nın 3 günde çözdüğü diğer derslere ait toplam soru sayısının farkının mutlak değeri kaçtır?

20 / 20

Buna göre, şirkette çalışan kişi sayısı kaçtır? (1 litre = 1000 ml)

Skorunuz

0%

LGS’ye hazırlanırken farklı yayınlardan farklı tarzlarda sorular çözmek sizler için büyük önem arz ediyor. Sizlere bu konuda yardımcı olmak ve konuları pekiştirmenizi sağlamak için soru çözümleri sayfamızı oluşturduk. Soru çözüm sayfamızda birçok farklı yayından denemeler bulunuyor.  Bu sayfamızda  İdol Yayınları LGS Matematik Deneme kitabından alınmış LGS Matematik Denemesi bulunmakta.  LGS Matematik Denemesini verilen sürede çözmeye çalışmaya çalışarak. LGS matematiğe en iyi şekilde hazırlanabilirsiniz. Soruları dikkatlice cevaplayıp daha sonra yanlış yaptığınız sorulara tekrar dönmenizi öneririz.

Deneme kitabının tamamına ulaşmak için buraya tıklayıp kitabı satın alabilirsiniz.

Stemizde bulunan diğer soru çözümlerine ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.

Sınavda herkese başarılar;)