5080
Oluşturma tarihi

İdol Yayınları Türkçe Deneme 5

1 / 20

8/A sınıfından Kerem, Fatih, Eylül, Sema, Nur ve Yahya isimli öğrenciler sinemaya gitmek istemektedir. Korku, macera ve komedi filmlerine gideceklerdir.

 • Kerem ile Fatih aynı filme girmişlerdir
 • Eylül ile Sema farklı filmlere girmiştir.
 • Korku filmine 1 kişi izlemiştir ve bu Sema değildir.
 • Macera filmini 2 kişi izlemiştir.

Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

2 / 20

Yukarıdaki yorumu yapan kişi altı çizili sözle neyi kastetmiştir?

3 / 20

(1) Çünkü kurallar sayesinde kültürel birikim sağlanır ve yeni nesillere aktarılır. (2) İnsanların toplum halinde yaşamalarını belirleyen yazılı ve yazılı olmayan kurallar, kültürün bütünlüğünü ve devamlılığını sağlar. (3) Kültür, toplumca benimsenen ideal kural ve davranışlardan oluşmaktadır. (4) İnsanlar kurallar sayesinde çalışır ve kültür ögelerini oluştururlar.

Numaralandırılmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

4 / 20

Kaan, Serkan, Ceylin ve Asya kendi aralarında son harften kelime türetme oyunu oynamaya karar verirler. Kaan kitap sözcüğünü söyleyerek oyunu başlatır. Oyunda verilen cevaplar şu şekildedir.

Buna göre iki kez yanlışlık yaparak oyunu kaybeden kimdir?

A) B)  C) D)

5 / 20

“Ankara’ya iki gündür kar yağıyor.”cümlesinde “yağıyor“ sözcüğü çekimli fiildir ve cümlenin yüklemidir. “Yağmurun yağışı oldukça hızlandı.” cümlesinde ise “yağışı“ sözcüğü fiil anlamını korumakla birlikte isim görevinde olduğu için “isim fiil”dir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır?

6 / 20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “söylemekle uygulamanın farklı olduğu” anlatılmak istenmiştir?

7 / 20

Aşağıdakilerin hangisinde vurgu yer tamlayıcısı üzerindedir?

8 / 20

8/A sınıfından Kerem, Fatih, Eylül, Sema, Nur ve Yahya isimli öğrenciler sinemaya gitmek istemektedir. Korku, macera ve komedi filmlerine gideceklerdir.

 • Kerem ile Fatih aynı filme girmişlerdir
 • Eylül ile Sema farklı filmlere girmiştir.
 • Korku filmine 1 kişi izlemiştir ve bu Sema değildir.
 • Macera filmini 2 kişi izlemiştir.

Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

9 / 20

Mavi; yalnızlığı, üzüntüyü, depresyonu, bilgeliği, güveni ve sadakati simgeler. Sinir hastalıkları kliniklerinde kesinlikle mavi renkten özellikle koyu maviden kaçınılmalı, psikologlar hasta görüşmelerinde mavi renkli giysiler asla giymemelidir. İş görüşmelerine mavi giyerek gitmek kararlılığı ve bağlılığı ifade eder. İş görüşmelerine giden kişilerin kostümlerinde mavi rengi tercih etmeleri işe kabul edilmelerini sağlayabilir.

Kırmızı rengi; sıcak, ateş, kan, aşk, samimiyet, güç, heyecan ve agresiflik gibi kavramları simgeler. Kırmızı kan basıncını ve solunumu hızlandırır, insanları çabuk karar almaya iter ve beklentileri arttırmaya teşvik edici bir etkisi vardır. Kırmızı renkteki kelimeler ve objeler insanların dikkatini hemen çeker. Dekorasyon ve dizayn yaparken kırmızı cisimlerin mükemmel olması önemlidir. Çünkü insanlar bu objeleri hemen fark edecektir.

Yeşil, gözler için en rahat renktir ve görme gücünü artırır. Sakinleştiricidir ve sinir sistemi üzerinde doğal bir etki yapar. Televizyona çıkmadan önce insanların yeşil renkli odalara alınmaları onların heyecanlarını yatıştırabilir. Yeşil aynı zamanda hastanelerde de popüler bir renktir.

Siyah tartışmalı bir renktir. Bir taraftan karanlık güçler, suç ve kötülük ile düşünülürken diğer taraftan sadakat, sebat, dayanıklılık, ihtiyat, bilgelik ve güvenilirlik ile ilişkilendirilir. Bir tarafta yönetim ve güç anlamına gelirken diğer taraftan acı, keder ve yas anlamına gelir. Siyah, pek çok insan için kıyafet rengidir.

Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

10 / 20

Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir. Dünyanın iç yapısı konusunda, jeolojik ve jeofizik çalışmalar sonucu elde edilen verilerin desteklediği bir yeryüzü modeli bulunmaktadır. Bu modele göre, yerkürenin dış kısmında yaklaşık 70-100 km kalınlığında oluşmuş bir taşküre (Litosfer) vardır. Kıtalar ve okyanuslar bu taşkürede yer alır. Litosfer ile çekirdek arasında kalan ve kalınlığı 2.900 km olan kuşağa manto adı verilir. Mantonun altındaki çekirdeğin Nikel-De mir karışımından oluştuğu kabul edilmektedir. Yerin, yüzeyden derine gidildikçe ısının arttığı bilinmektedir. Enine deprem dalgalarının yerin çekirdeğinde yayılamadığı olgusundan giderek çekirdeğin sıvı bir ortam olması gerektiği sonucuna varılmaktadır. Manto genelde katı olmakla beraber yüzeyden derine inildikçe içinde yerel sıvı ortamları bulundurmaktadır.

Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisi kullanılmıştır?

11 / 20

Aşağıdakilerin hangisinde "çarpık" sözcüğü ayraç içindeki anlamına uygun kullanılmamıştır?

12 / 20

Yukarıdaki ifadelerde kaç tane fiilimsi vardır?

13 / 20

Kitap okumanın en iyi faydalarından biri kelime dağarcığınızı geliştirmesidir. (1) Kitaplarda sıklıkla kullanılan; fakat bizlerin günlük konuşma dilinde kullanmadığımız kelimeleri öğrenmiş olmak karşımızdaki insanı etkilemede oldukça başarılı bir yöntemdir. (2) Bu sizin daha kültürlü ve kendine özgüveni olan biri olmanıza yardım eder. (3) Bilimsel olarak kanıtlanmış kitap okumanın faydalarından biri de stresle baş edebilmektir. (4) Yoğun ve yorucu bir geçen günün ardından akşam uyumadan önce 30 sayfalık bir okumanın ruhsal açıdan sizleri rahatlattığı bilinmektedir.

Bu parça, numaralandırılmış cümlelerden hangisinden başlanarak iki paragrafa bölünmelidir?

14 / 20

,

Bu cümlede boş bırakılan yerlere hangi sözcüklerin getirilmesi uygun olur?

15 / 20

Akşamüstü Tünel'den Taksim'e doğru sol kaldırımdan yürürseniz gözünüze dalgın, siyah gözlüklü, yüzü kederli, pantolonu ütüsüz, beyaz saçları kabarmış bir adam çarpar. Bu adamın bu Beyoğlu kalabalığı içinde bir hali vardır ki size bu koskocaman şehirde yalnız, yapayalnız olduğunu söyler. Bu neden böyledir? Orasını kimse de bilmez. Bazı adam vardır, insan yüzünde sırf hınç, kin okur. Bazısında gurur, bazısında neşe, bazısında bayağılık, aşağılık... Bu adamın üstünden başından da yalnızlık akar. Bir de bu adama, Kadıköy İskelesi’nin kanepelerinden birine oturmuş, heybeli köylüleri, çıplak ayaklı serseri çocukları, hanımefendileri seyrederken rastlarsınız.

Aşağıdakilerin hangisi yukarıdaki paragrafın anlatım özelliklerinden değildir?

16 / 20

Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?

 

17 / 20

Ahırın avlusunda oynarken aşağıda, gümüş söğütler altında görünmeyen derenin hüzünlü şırıltısı... Evimiz iç çitin büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi. Annem, İstanbul’a gittiği için benden bir yaş küçük olan kardeşim Hasan’la artık Dadaruh’un yanından hiç ayrılmıyorduk. Bu, babamın seyisi, yaşlı bir adamdı. Sabahleyin erkenden ahıra koşuyorduk. En sevdiğimiz şey atlardı. Dadaruh’la birlikte onları suya götürmek, çıplak sırtlarına binmek, ne doyulmaz bir zevkti. Hasan korkar, yalnız binemezdi. Dadaruh onu kendi önüne alırdı. Torbalara arpa koymak, yemliklere ot doldurmak, gübreleri kaldırmak eğlenceli bir oyundan daha çok hoşumuza gidiyordu. Hele tımar en zevkli şeydi. Dadaruh eline kaşağıyı alıp işe başladı mı tıkı... tık... tıkı... tık... tıpkı bir saat gibi yerimde duramaz, ben de yapacağım diye tuttururdum.

Bu metin için,

 1. Öyküleyici anlatım tekniği kullanılmıştır.
 2. Açıklayıcı bir anlatım kullanılmıştır.
 3. Yansıma sözcük kullanılmıştır.
 4. Eksiltili cümleye yer verilmiştir.

yargılardan hangisi ya da hangileri söylenebilir?

18 / 20

İnsanlar sıklıkla size beyninizi kapatmayı ve aktivesini azaltmayı önerir. Bununla birlikte meditasyon yaparken ve hatta uyurken sakin olmamıza rağmen, bu organ asla çalışmayı durdurmaz. Ancak elektrik dalgaları ve sinirsel değişme eğilimi gösterir. Yaşayan her canlı organizma sürekli aktif haldedir. Her hücre sürekli metabolik değişimleri ilettiğinden uyku kelimesi tüm organlar için geçerli değildir. Hücreler çalışmayı bıraktığında ölür. Beynimiz mola vermez, fakat bazen birçok uyarıcıyla başa çıkamayan beyin fonksiyonlarından çoğunu kapatır. Bu genellikle stresli zamanlarda görülür. Hafıza problemi yaşamamızın nedenlerinden biri bu olabilir.

Yukarıdaki metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

19 / 20

Mavi; yalnızlığı, üzüntüyü, depresyonu, bilgeliği, güveni ve sadakati simgeler. Sinir hastalıkları kliniklerinde kesinlikle mavi renkten özellikle koyu maviden kaçınılmalı, psikologlar hasta görüşmelerinde mavi renkli giysiler asla giymemelidir. İş görüşmelerine mavi giyerek gitmek kararlılığı ve bağlılığı ifade eder. İş görüşmelerine giden kişilerin kostümlerinde mavi rengi tercih etmeleri işe kabul edilmelerini sağlayabilir.

Kırmızı rengi; sıcak, ateş, kan, aşk, samimiyet, güç, heyecan ve agresiflik gibi kavramları simgeler. Kır- mızı kan basıncını ve solunumu hızlandırır, insanları çabuk karar almaya iter ve beklentileri arttırmaya teşvik edici bir etkisi vardır. Kırmızı renkteki kelimeler ve objeler insanların dikkatini hemen çeker. Dekorasyon ve dizayn yaparken kırmızı cisimlerin mükemmel olması önemlidir. Çünkü insanlar bu objeleri hemen fark edecektir.

Yeşil, gözler için en rahat renktir ve görme gücünü artırır. Sakinleştiricidir ve sinir sistemi üzerinde doğal bir etki yapar. Televizyona çıkmadan önce insanların yeşil renkli odalara alınmaları onların heyecanlarını yatıştırabilir. Yeşil aynı zamanda hastanelerde de popüler bir renktir.

Siyah tartışmalı bir renktir. Bir taraftan karanlık güçler, suç ve kötülük ile düşünülürken diğer taraftan sadakat, sebat, dayanıklılık, ihtiyat, bilgelik ve güvenilirlik ile ilişkilendirilir. Bir tarafta yönetim ve güç anlamına gelirken diğer taraftan acı, keder ve yas anlamına gelir. Siyah, pek çok insan için kıyafet rengidir.

Yukarıdaki paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 20

Latin dilinde Salvia officinalis olarak tanımlanan ada çayı, tarih boyunca şifalı bitki olarak değerlendirilmiş ve pek çok hastalıktan korunmak ve tedavi olmak amacıyla baharat, çay, yağ olarak hazırlanarak tüketilmiştir. Aromatik kokusu yüzünden parfüm ve sabun yapımında da kullanılan bitkinin yapraklarının ilaç yapımında kullanıldığı bilinir. İstanbul'a ilk kez Marmara Adası'ndan getirildiği için ada çayı olarak adlandırılan bitki, Ege Bölgesi'nde acı elma olarak da bilinir.

Tıbbi ve aromatik bir bitki olan ada çayının yaprakları, kaynatıldığında çay olarak içilebildiği gibi buhar distilasyonu olarak tanımlanan damıtma yöntemiyle, esansı ya da farklı bir deyişle uçucu yağı elde edilerek de kullanılır. Yaygın olarak bilinen acı elma yağı ya da farklı bir deyişle ada çayı yağının faydaları bir hayli fazladır.

Ada çayı her ne kadar yıllardan beri şifalı bitki olarak bilinse de bu bitki hakkında yeterince araştırılma yapılmamıştır. Bu yüzden sağlık- lı kişilerin ada çayı gibi bitki çayı ve bitkisel ilaçları aşırıya kaçmadan tüketmesi önerilir. Kronik hastalığı bulunan kişilerin, ada çayı tüketimi hakkında hekime danışmaları önerilir. Planlanan ameliyatlar öncesinde ve sonrasında ada çayı dahil olmak üzere her türlü bitkisel ilaç ve çay tüketilmemelidir.

Bu paragraftan ada çayı ile ilgili,

 1. Adının nerden geldiğine.
 2. Bazı bölgelerde adının farklı olduğuna
 3. Çaylar arasında en sağlıklısı olduğuna
 4. Nerede ve nasıl üretildiğine

numaralandırılmış bilgilerden hangilerine ulaşılabilir?

Skorunuz

The average score is 58%

0%

LGS’ye hazırlanırken farklı yayınlardan farklı tarzlarda sorular çözmek sizler için büyük önem arz ediyor. Sizlere bu konuda yardımcı olmak ve konuları pekiştirmenizi sağlamak için soru çözümleri sayfamızı oluştuduk. Soru çözüm sayfamızda birçok farklı yayından denemeler bulunuyor.  Bu sayfamızda  İdol Yayınları Türkçe Deneme kitabından alınmış LGS Türkçe Denemesi bulunmakta.  LGS Türkçe Denemesini verilen sürede çözmeye çalışmaya çalışarak. LGS Türkçeye en iyi şekilde hazırlanabilirsiniz. Soruları dikkatlice cevaplayıp daha sonra yanlış yaptığınız sorulara tekrar dönmenizi öneririz.

Deneme kitabının tamamına ulaşmak için buraya tıklayıp kitabı satın alabilirsiniz.

Stemizde bulunan diğer soru çözümlerine ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.

Sınavda herkese başarılar;)