766
Oluşturma tarihi

TÜRKÇE Cümle Ögeleri - 1

1 / 15

Kurallar, neden öyle olması gerektiği iyice düşünülerek konmuştur.

Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi bulunmamaktadır?

 

2 / 15

3 / 15

Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.

Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

4 / 15

Bu köyleri sıradan insanlar ile gezerek öğrenemezsiniz, bu mekânlar hiç kimsenin bilmediği yerlerdir.

Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 

5 / 15

I. Anadolu'nun ilkbaharı kırkikindi yağmurlarıdır.
II. Anadolu köylüsü tarlada çalışan insanlardır.
III. Köyde babamın yemyeşil bir küçük bahçesi vardı.
IV. Köyü ve köylüsü her an onun gözünde tütüyordu.

Yukarıdaki cümlelerden hangileri cümlenin temel ögelerinden oluşmuştur?

6 / 15

Ali: İki testi tokuşunca elbet biri kırılır.
Emin : İki deliye bir uslu koymuşlar.
Mümin : Doğru söz yemin istemez.
Zeynep : Rüzgâr eken fırtına biçer.

Öznenin yaptığı işten doğrudan etkilenen öge nesnedir. Yükleme sorulan ‘’ne?, neyi?, kimi?’’ sorularının cevabıdır.

Buna göre yukarıdaki hangi öğrencinin söylediği atasözünde nesne (düz tümleç) yoktur?

7 / 15

III. Ellerimizle; gözlerimize, ağzımıza ve burnumuza dokunmamalıyız.

IV. Tokalaşma, el öpme gibi yakın temaslardan kaçınmalıyız.

V. Kişisel hijyenimize dikkat etmeliyiz.

VI. Yurt dışı planlarımızı iptal etmeliyiz.

Yukarıda “Koronovirüsten Korunmak için Neler Yapmalıyız?” afişinde numaralandırılmış cümlelerin hangilerinin öge sıralaması yer tamlayıcısı ve yüklemdir?

A) B) C) D)

8 / 15

Cümlede Vurgu: İsim cümlelerinde vurgu yüklemde olur, fiil cümlelerinde ise genellikle yüklemden hemen önceki sözcüğün üzerindedir.

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yer tamlayıcısı vurgulanmamıştır?

9 / 15

10 / 15

Cümlede yüklemin bildirdiği işten etkilenen sözcük ve sözcük grubuna “nesne” denir. İsmin belirtme durumu ekini alan nesnelere ‘’belirtili nesne‘’ almayan nesnelere de “belirtisiz nesne’’ denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerde bulunan nesnelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

11 / 15

Dün gece sahil kenarında fırtına neler uçurmuş?

Bu cümledeki soruya verilecek cevap, cümlenin hangi ögesidir?

12 / 15

I. Çocukluğumda bu oyunları arkadaşlarımla mahallede oynardık.

II. Seyirciler, oyuncuları ayakta alkışladı.

III. Susuzluktan çiçekler yine kurumuştu.

IV. Lisede kitap okumaya çok zaman ayırıyordum.

Yer tamlayıcısı yüklemi yer bakımından tamamlayan ögedir ve cümlede yönelme, bulunma, uzaklaşma anlamları taşır.

Bu açıklamaya göre yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerdeki altı çizili sözcük ya da söz gruplarından hangisi yer tamlayıcısıdır?

13 / 15

I. İyi bir okul kazanmaktı tek arzusu.

II. Sınav günü yaklaştıkça eli ayağı titriyordu.

III. Sınavda fazla heyecanlanmak iyi bir şey değildir.

IV. Arkadaşının eğitim göreceği okul tarihî bir yapıymış.

Yüklem; cümledeki iş, oluş, durum bildiren fiil ya da isim soylu sözcük ve sözcük gruplarından oluşan ögeye denir.

Buna göre numaralanmış cümlelerin hangilerinde koyu renkle belirtilen yüklem doğru belirlenmemiştir?

 

14 / 15

“-den, -dan” ayrılma hâl eki eklendiği sözcüğe yer anlamı katarsa o sözcük yer tamlayıcısı; zaman, sebep-sonuç, durum anlamı katarsa zarf tamlayıcısı olur.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrılma hâl eki alan sözcük ve sözcük grubu zarf tamlayıcısı görevinde kullanılmıştır?

15 / 15

Akşam vakti, gönlüme bir gariplik çöker.

Aşağıdakilerden hangisi öge dizilişi bakımından bu cümleyle özdeştir?

Skorunuz

The average score is 43%

0%

LGS’ye hazırlanırken farklı yayınlardan farklı tarzlarda sorular çözmek sizler için büyük önem arz ediyor. Sizlere bu konuda yardımcı olmak ve konuları pekiştirmenizi sağlamak için soru çözümleri sayfamızı oluştuduk. Soru çözüm sayfamızda birçok farklı yayından denemeler bulunuyor.  Bu sayfamızda Sivri Hoca tarafından sizler için hazırlanan Cümle Ögeleri soruları bunuyor. Soruları dikkatlice cevaplayıp LGS türkçeye  en iyi şekilde hazırlanabilirsiniz. Soruları cevapladıktan sonra yanlış yaptığınız sorulara tekrar dönmenizi öneririz.

Sınavda herkese başarılar dileriz…

Sivri Hoca’nın youtube kanalına ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.

Sitemizdeki diğer derslerin soru çözümlerine ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.