237
Oluşturma tarihi

TÜRKÇE Cümle Ögeleri - 2

1 / 15

Zarf tamlayıcısı(zarf tümleci) yüklemi; zaman, durum, yer-yön, miktar, neden-sonuç bakımından etkileyen ögedir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tamlayıcısı yoktur?

2 / 15

Fiillere getirilen birtakım eklerle oluşturulan ve cümlede isim, sıfat, zarf olarak kullanılan sözcüklere fiilimsi denir. Fiilimsilerin cümlede kullanıldıkları görevlerine de öge denir.

(I) Ispanak yedikten sonra ince kumla kaplanmış gibi garip bir hisse kapılıyorsanız yalnız değilsiniz! (II) Ispanakta bulunan bir asidin kalsiyum ile oluşturduğu bileşik dişlerimizde toplanarak bu hisse sebep oluyor. (III) Ispanakta bolca bulunan oksalik asit, çiğneme sırasında tükürükte bulunan kalsiyum ile birleşerek kalsiyum oksalat kristallerini oluşturur. (IV) Bu küçük kristaller suda iyi çözünmediği için ağzımızda serbestçe dolaşarak dişlerimize yapışır ve kısmen rahatsız edici olabilen kamaşma hissine yol açar.

Yukarıdaki bilgilere göre, metindeki numaralı cümlelerin hangisinde bütün fiilimsi türlerine yer verilmiştir?

3 / 15

“Bu sabah erkenden kalktı, kahvaltısını yapıp işe gitti.’’ cümlesinde “kalktı” ve “gitti” ifadeleri yüklemdir. Bu cümleler birden çok yargı bildirdiği için bu cümlelere iki yüklemli cümle denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iki yüklemli bir cümle değildir?

4 / 15

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

  1. Cevap kâğıdınızda doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır.
  2. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır.
  3. Size söylendiği zaman sayfaların eksik olup olmadığını kontrol ediniz.
  4. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınavda uyulacak kurallardan hangisi, ögelerin dizilişi bakımından ‘’Soru kitapçığını alır almaz kapağında bulunan alanları doldurunuz.’’ cümlesiyle aynıdır?

5 / 15

6 / 15

7 / 15

(I) Gıdaların tüketilmeden atılması, üretimleri sırasında kullanılan suyun, toprağın, enerjinin ve diğer pek çok girdi ile beraber emeğimizin de boşa gitmesi anlamına geliyor. (II) Ayrıca bu gıdaların üretim süreçlerinde çevreye yayılan sera gazının çevre kirliliğinde önemli bir payı var. (III) Gıda, besin maddesi, sadece tabağımızda somut olarak gördüğümüzden daha fazlasıdır. (IV) Bunun farkında olmayı, gıdanın ve üretimdeki emeğin değerini bilmeyi ve bunlara saygı göstermeyi öğrenmemiz gerekiyor.

Kendisinden önceki bir ögeyi açıklayan ve ona dahil edilen sözlere ara söz denir. 

Yukarıdaki numaralanmış metinde geçen ara söz hangi ögenin açıklayıcısıdır?

8 / 15

(I) Gıdaların tüketilmeden atılması, üretimleri sırasında kullanılan suyun, toprağın, enerjinin ve diğer pek çok girdi ile beraber emeğimizin de boşa gitmesi anlamına geliyor. (II) Ayrıca bu gıdaların üretim süreçlerinde çevreye yayılan sera gazının çevre kirliliğinde önemli bir payı var. (III) Gıda, besin maddesi, sadece tabağımızda somut olarak gördüğümüzden daha fazlasıdır. (IV) Bunun farkında olmayı, gıdanın ve üretimdeki emeğin değerini bilmeyi ve bunlara saygı göstermeyi öğrenmemiz gerekiyor.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerdeki fiilimsi sayıları aşağıdakilerin hangisinde yanlış verilmiştir?

9 / 15

Anlatıcının vurgu ve ahengi sağlama gibi isteklerine bağlı olarak ögeler, cümle içerisinde farklı şekillerde sıralanabilir. Cümlede bulunan ögeler ve bu ögelerin sıralanışına ‘’öge dizilişi‘’ denir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi diğerlerinden farklıdır?

10 / 15

Fiillere getirilen birtakım eklerle oluşturulan ve cümlede isim, sıfat, zarf olarak kullanılan sözcüklere fiilimsi denir. Fiilimsilerin cümlede kullanıldıkları görevlerine de öge denir.

Ispanak yedikten sonra ince kumla kaplanmış gibi garip bir hisse kapılıyorsanız yalnız değilsiniz! Ispanakta bulunan bir asidin kalsiyum ile oluşturduğu bileşik (1) dişlerimizde toplanarak bu hisse sebep oluyor. Ispanakta bolca bulunan oksalik asit (2), çiğneme sırasında tükürükte bulunan kalsiyum ile birleşerek kalsiyum oksalat kristallerini oluşturur. Bu küçük kristaller suda iyi çözünmediği için (3) ağzımızda serbestçe dolaşarak dişlerimize yapışır ve kısmen rahatsız edici olabilen kamaşma hissine (4) yol açar.

Bu metne göre numaralanmış altı çizili sözcük gruplarından hangileri aynı cümle ögesini karşılamaktadır?

 

11 / 15

★ Okulda uymamız gereken kurallar bize anlatıldı.

● Annesi eve geç gelen kardeşine söylendi.

■ Bugünkü toplantıda önemli kararlar alındı.

▲ Çöpler okul bahçesinde sağa sola atılmıştı.

Sözde Özne: Edilgen çatılı fiillerin yüklem olduğu cümlelerde bulunan öznedir. Sözde özne, eylemi yapan değil; eylemden etkilenen öge durumundadır.

Buna göre yukarıdaki simgelerle gösterilen cümlelerden hangisinin öznesi sözde özne değildir?

12 / 15

Yüklemde anlatılan işi yapan veya yargıyı gerçekleştiren ögeye özne denir. Yükleme sorulan “kim?, ne?” sorularının cevabıdır.

Buna göre aşağıdaki atasözlerinin hangisinde özne bir söz grubundan oluşmamıştır?

13 / 15

  1. lise öğrenimini 1950’de Gaziantep Lisesinde tamamladı.
  2. parasız yatılı kısmı bulunan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı.
  3. 2011 yılında Cumhur Başkanlığı Edebiyat Ödülü’ne layık görüldü.
  4. 2011’deki ödülde kendisine verilen plaketi ve para ödülünü almadı.

“İkinci Yeni şiirinin önemli şairlerinden Sezai Karakoç, ..........’’ cümlesi yukarıdaki numaralanmış ifadelerden hangileriyle tamamlanırsa cümlenin ögeleri sırasıyla Özne - Zarf Tamlayıcısı -  Yer Tamlayıcısı - Yüklem şeklinde olur?

14 / 15

Cümlede yüklemin anlamını yer-yön bakımından tamamlayan sözcük ve sözcük gruplarına yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) denir. Dolaylı tümleç olan sözcükler “-e, -de, -den’’ isim durum eklerini alır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’bisiklet‘’ sözcüğü dolaylı tümleç görevinde kullanılmıştır?

 

15 / 15

Skorunuz

The average score is 50%

0%

LGS’ye hazırlanırken farklı yayınlardan farklı tarzlarda sorular çözmek sizler için büyük önem arz ediyor. Sizlere bu konuda yardımcı olmak ve konuları pekiştirmenizi sağlamak için soru çözümleri sayfamızı oluştuduk. Soru çözüm sayfamızda birçok farklı yayından denemeler bulunuyor.  Bu sayfamızda Sivri Hoca tarafından sizler için hazırlanan Cümle Ögeleri soruları bunuyor. Soruları dikkatlice cevaplayıp LGS türkçeye  en iyi şekilde hazırlanabilirsiniz. Soruları cevapladıktan sonra yanlış yaptığınız sorulara tekrar dönmenizi öneririz.

Sınavda herkese başarılar dileriz…

Sivri Hoca’nın youtube kanalına ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.

Sitemizdeki diğer derslerin soru çözümlerine ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.